Dla kogo mieszkania TBS?

Mieszkania budowane przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego są nadal bardzo popularne. Nie wszystkich jednak stać na zaciągnięcie długoletniego kredytu mieszkaniowego na własne cztery kąty. W takiej sytuacji, aby uniknąć kosztów wynajmu mieszkań od innych osób fizycznych, można złożyć wniosek o przydział na mieszkanie w TBS-ie. Stale budowane nowe mieszkania TBS nie są jednak dostępne dla wszystkich i aby je otrzymać należy spełnić kilka warunków, z których najważniejsze dotyczą dochodu oraz posiadania innych nieruchomości. Nasz dochód miesięczny nie może osiągnąć pewnego limitu, który ustalany jest na innym poziomie dla każdego województwa. Nie można także posiadać innych nieruchomości na terenie tej samej miejscowości. Konieczne jest także wniesienie wkładu partycypacyjnego, którego wysokość jest zróżnicowana i zależy od konkretnej inwestycji i konkretnego mieszkania. Koszty więc takiego mieszkania nie są duże. Trzeba zaznaczyć, że mieszkanie TBS nigdy nie będzie naszą własnością, nie ma bowiem możliwości jego całkowitego wykupienia.